Yến sào kim linh phát nhận gia công tổ yến tại F251, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Giao ước:
Không chịu phần hao hụt nhưng có thể khống chế độ hao hụt ở mức thấp nhất.
Cách thức:
Khi nhận hàng thô, mỗi hộp đều được cân và dán tem: Mã số, Ngày nhận & trọng lượng yến.
Thông tin này được lưu trữ kèm theo thông tin của khách hàng.
Sau khi tinh chế xong, yến ướt bỏ lại vô đúng hộp đó trả lại cho khách hàng.