• Công tác quản lý vận tải đường bộ: Đổi mới theo hướng hiện đại

    Công tác quản lý vận tải đường bộ: Đổi mới theo hướng hiện đại

    Vận tải nói chung và vận tải ô tô nói riêng có vai trò thiết yếu đối với sản xuất và đời sống của con người. Hiện nay ở nước ta, vận tải ô tô đảm nhiệm trên 90% tổng khối lượng vận chuyển hành khách và trên 70% tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, vận tải ô tô có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

  • Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tăng trưởng du lịch

    Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tăng trưởng du lịch

    Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Thế giới, tính đến cuối tháng 4/2010, chỉ có một số rất ít quốc gia trên thế giới có được tỉ lệ tăng trưởng ở mức hai con số về du lịch.